Điểm môn AVCN-2- DH16TT (phần cô An)
DH16TT-AVCN2- Co An.pdf
Adobe Acrobat Document 56.1 KB
Điểm môn VETS2007 -DH14TT (Phần cô An)
DH14TT-VETS2007-Co An.pdf
Adobe Acrobat Document 36.7 KB
Điểm môn VETS3011 -DH14TT
DH14TT-VETS3011.pdf
Adobe Acrobat Document 46.3 KB
Điểm môn Dược lý Cơ bản lớp T2
Diem DLCB July 2017-Lop T2.pdf
Adobe Acrobat Document 44.5 KB
Điểm môn Dược lý Cơ bản lớp T4
Diem DLCB July 2017 - Lop T4.pdf
Adobe Acrobat Document 63.7 KB
Điểm môn Kỹ năng báo cáo lớp Thứ 3
Diem mon BCCD lop T3.pdf
Adobe Acrobat Document 48.2 KB
Điểm môn Kỹ năng báo cáo lớp Thứ 5
Diem mon BCCD lop T5.pdf
Adobe Acrobat Document 46.0 KB
Điểm môn Kỹ năng báo cáo lớp Thứ 6
Diem mon BCCD lop T6.pdf
Adobe Acrobat Document 45.0 KB

 

 

-------------

Hướng dẫn viết báo cáo đề án tốt nghiệp CTTT
Graduate project_instruction.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
Hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp đại học
Format Luan van Dai hoc khoa CNTY.pdf
Adobe Acrobat Document 350.7 KB