ĐIỂM MÔN HỌC

Điểm thi môn VETS3010 - (cô An)
VETS3010- Antiparasitics -DH15TT +.pdf
Adobe Acrobat Document 53.7 KB
Điểm thi môn VETS2007 - (cô An)
Diem VETS2007- Cô An - DH15TT+.pdf
Adobe Acrobat Document 55.7 KB
Điểm thi môn Anh Văn chuyên ngành Thú Y - (cô An)
Diem AVCN 2-DH17TT+.pdf
Adobe Acrobat Document 82.5 KB
Điểm môn Dược lý Cơ bản lớp T4
DIEM DLCB July 2018-T4.pdf
Adobe Acrobat Document 45.3 KB
Điểm môn Dược lý Cơ bản lớp T6
DIEM DLCB July 2018-T6.pdf
Adobe Acrobat Document 44.8 KB
Điểm môn BCCD - Lớp Thứ 3
Diem BCCD T3.pdf
Adobe Acrobat Document 39.5 KB
Điểm môn BCCD - Lớp Thứ 5
Diem BCCD T5.pdf
Adobe Acrobat Document 40.8 KB

 

 

 

 

 

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn viết báo cáo đề án tốt nghiệp CTTT
Graduate project_instruction.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
Mẫu luận văn/ báo cáo tốt nghiệp CTTT ngành Thú Y
GRADUATE PROJECT REPORT-TEMPLATE.pdf
Adobe Acrobat Document 57.9 KB
Hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp đại học
Format Luan van Dai hoc khoa CNTY.pdf
Adobe Acrobat Document 350.7 KB