ĐIỂM MÔN HỌC

Điểm VETS3011-DH15TT++
VETS3011-DH15TT ++.pdf
Adobe Acrobat Document 50.4 KB
Điểm môn Research skills DH17TT
Research skills-DH17TT.pdf
Adobe Acrobat Document 38.2 KB
Điểm môn VETS4021 DH14TT++
VETS4021-DH14TT++.pdf
Adobe Acrobat Document 35.9 KB
Điểm môn DLLS T5
DIEM DUOC LY LAM SANG T5.pdf
Adobe Acrobat Document 40.8 KB
Điểm môn DLCB T2
DIEM DUOC LY CO BAN T2.pdf
Adobe Acrobat Document 37.7 KB

 

 

 

 

 

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn viết báo cáo đề án tốt nghiệp CTTT
Graduate project_instruction.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
Mẫu luận văn/ báo cáo tốt nghiệp CTTT ngành Thú Y
GRADUATE PROJECT REPORT-TEMPLATE.pdf
Adobe Acrobat Document 57.9 KB
Hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp đại học
Format Luan van Dai hoc khoa CNTY.pdf
Adobe Acrobat Document 350.7 KB