ĐIỂM MÔN HỌC

Điểm môn VETS3011 -DH14TT (25.3.2018)
VETS3011-2 DH14TT++.pdf
Adobe Acrobat Document 33.2 KB
DH14TT (details).pdf
Adobe Acrobat Document 68.2 KB

 

 

 

 

 

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn viết báo cáo đề án tốt nghiệp CTTT
Graduate project_instruction.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
Mẫu luận văn/ báo cáo tốt nghiệp CTTT ngành Thú Y
GRADUATE PROJECT REPORT-TEMPLATE.pdf
Adobe Acrobat Document 57.9 KB
Hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp đại học
Format Luan van Dai hoc khoa CNTY.pdf
Adobe Acrobat Document 350.7 KB