Sách Nghiên cứu Khoa học trong Chăn Nuôi Thú Y được sử dụng như tài liệu tham khảo cho sinh viên Cao học ngành CNTY từ năm 2016

TÀI LIỆU MÔN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CÔ AN)
Cách viết đề cương nghiên cứu khoa học.d
Microsoft Word Document 269.5 KB
Sinh viên có thể tham khảo quyển "Đi vào nghiên cứu khoa học" của Nguyễn Văn Tuấn để chuẩn bị các bài tập này
Cau hoi bai tap.docx
Microsoft Word Document 16.6 KB
8122415229 Research Methodology.pdf
Adobe Acrobat Document 1.8 MB
Câu hỏi ôn thi DLNC cho lớp Cao học 2016
On thi mon DL Nang cao.pdf
Adobe Acrobat Document 51.6 KB

Các bài báo trong thư mục này chỉ nhằm mục đích giáo dục và sử dụng cho sinh viên cao học


BÀI BÁO DÙNG CHO MÔN DƯỢC LÝ NÂNG CAO K2018

Bài báo số 1: Berberin +Ciprofloxacin - Salmonella biofilm
Berberin-Cipro-JVS2019-06-10.pdf
Adobe Acrobat Document 3.3 MB
Bài báo số 2: Ceftiofur - Bò sữa
Ceftiofur.pdf
Adobe Acrobat Document 798.5 KB
Bài báo số 3: Chlorhexidin +Povidine- Dog
Chlohexidin-Povidine.pdf
Adobe Acrobat Document 328.8 KB
Bài báo số 4: Diclofenac - Dog
Diclofenac dog.pdf
Adobe Acrobat Document 614.7 KB
Bài báo số 5: Fosfomycin - Chicken
Fosfomycin in Chicken.pdf
Adobe Acrobat Document 352.5 KB

---------------

YÊU CẦU BÀI BÁO CÁO

n  Đọc, hiểu (ở nhà) và trình bày bài báo (trước lớp)

n  Mục tiêu: làm sáng tỏ cho khán giả hiểu

n  Tại sao người ta thực hiện nghiên cứu đó?

n  Giả thuyết của nghiên cứu là gì?

n  Họ thực hiện như thế nào?

n  Kết quả đạt được ra sao?

n  Thông điệp cuối cùng (kết luận) có ý nghĩa gì?

KHÔNG DỊCH VÀ ĐỌC


drug_distribution04.swf
swf File 318.2 KB
drug_distribution05.swf
swf File 288.3 KB
drug_distribution06.swf
swf File 243.2 KB
drug_distribution07.swf
swf File 181.5 KB
kd5_content1.swf
swf File 94.0 KB
kd5_content2.swf
swf File 76.2 KB
kd5_content3.swf
swf File 117.3 KB
ld1_content1.swf
swf File 84.5 KB
ld1_content2.swf
swf File 146.0 KB
vd01.swf
swf File 594.9 KB
vd02.swf
swf File 689.5 KB