Sách Nghiên cứu Khoa học trong Chăn Nuôi Thú Y được sử dụng như tài liệu tham khảo cho sinh viên Cao học ngành CNTY từ năm 2016

TÀI LIỆU MÔN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CÔ AN)
Cách viết đề cương nghiên cứu khoa học.d
Microsoft Word Document 269.5 KB
Sinh viên có thể tham khảo quyển "Đi vào nghiên cứu khoa học" của Nguyễn Văn Tuấn để chuẩn bị các bài tập này
Cau hoi bai tap.docx
Microsoft Word Document 16.6 KB
8122415229 Research Methodology.pdf
Adobe Acrobat Document 1.8 MB
Câu hỏi ôn thi DLNC cho lớp Cao học 2016
On thi mon DL Nang cao.pdf
Adobe Acrobat Document 51.6 KB

Các bài báo trong thư mục này chỉ nhằm mục đích giáo dục và sử dụng cho sinh viên cao học


BÀI BÁO DÙNG CHO MÔN DƯỢC LÝ NÂNG CAO

Các bài báo cho môn Dược lý nâng cao dành cho lớp CH2017TY
Dorey_et_al-2017-Journal_of_Veterinary_P
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
FREISE_et_al-2012-Journal_of_Veterinary_
Adobe Acrobat Document 248.1 KB
GOETTING_et_al-2011-Journal_of_Veterinar
Adobe Acrobat Document 1'018.5 KB
Ziesch_et_al-2017-Journal_of_Veterinary_
Adobe Acrobat Document 523.7 KB
1-J ANIM SCI-2009-Shen-2614-24.pdf
Adobe Acrobat Document 1.0 MB

---------------

MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ THUỐC VÀ ĐỘC CHẤT

Acetaminophen intoxication in dog
Acetaminophen intoxication in dog.pdf
Adobe Acrobat Document 61.8 KB

Câu hỏi thu hoạch:

Các thuốc điều trị trong ca bệnh này và cơ chế tác động?

 

Lameness due to lime intoxication
Lameness due to lime intoxication.pdf
Adobe Acrobat Document 389.6 KB

Câu hỏi thu hoạch:

Các thuốc/ biện pháp xử lý/ điều trị ca này như thế nào?

 

Clinical Case acidosis in a Gippsland dairy herd
BRAMLEY_et_al-2005 Acidosis.pdf
Adobe Acrobat Document 261.3 KB

Câu hỏi thu hoạch:

Giải pháp điều trị chứng acidosis như thế nào?

 

Comparative pharmacokinetics of intravenous cephalexin in pregnant, lactating, and nonpregnant, nonlactating goats
Pharmacokinetics of cephalexin in goat.p
Adobe Acrobat Document 210.3 KB

Câu hỏi thu hoạch:

Cơ sở nào cho thấy không cần điều chỉnh liều caphalexin (10mg/kg. IV) cho dê mang thai và tiết sữa?


Pharmacokinetics and bioavailability of valnemulin in broiler chickens
Pharmacokinetics of valnemulin in chicke
Adobe Acrobat Document 239.5 KB

Câu hỏi thu hoạch:

Tại sao nồng độ valnemulin trong huyết tương gà được cấp bằng đường uống lại kéo dài và có thời điểm tăng lên (đỉnh thứ 2) theo thời gian hơn so với đường IV/IM?


Stereoselective pharmacokinetics of ketamine and norketamine after racemic ketamine or S-ketamine administration in Shetland ponies sedated with xylazine
ketamine-xylazine.pdf
Adobe Acrobat Document 108.8 KB

Câu hỏi thu hoạch:

 Thông số nào khác biệt đáng kể khi cấp S-ketamine hoặc R/S ketamine cho ngựa con đã được an thần với xylazine? Ý nghĩa của dữ liệu này trong lâm sàng?


Pharmacokinetics of enrofloxacin and flunixin meglumine and interactions between both drugs after intravenous co-administration in healthy and endotoxaemic rabbits
norflox-flunixin.pdf
Adobe Acrobat Document 153.8 KB

Câu hỏi thu hoạch:

Các tác giả đã bố trí thí nghiệm ra sao trong nghiên cứu dược động học enrofloxacin và flunixin trên thỏ khỏe mạnh và thỏ nhiễm nội độc tố?


The effects of prednisone on haemostasis in leishmaniotic dogs treated with meglumine antimoniate and allopurinol
prednisone.pdf
Adobe Acrobat Document 138.8 KB

Câu hỏi thu hoạch:

Prednisone được dùng trong phác đồ với mục đích gì? Các tác giả đã đo lường thông số gì để trả lời cho mục đích này?


Effects of toltrazuril on the growth of piglets in herds without clinical isosporosis
toltrazuril.pdf
Adobe Acrobat Document 93.5 KB

Câu hỏi thu hoạch:

Kết luận gì cho việc sử dụng toltrazuril cho heo con ở các trại không có dấu hiệu lâm sàng bệnh cầu trùng và xét nghiệm phân không có noãn nang?


Evaluation of prognostic markers for canine mast cell tumors treated with vinblastine and prednisone
vincristin-predison.pdf
Adobe Acrobat Document 413.0 KB

Câu hỏi thu hoạch:

Ý nghĩa của thông số DFI và OS trong nghiên cứu này? kết luận gì cho phác đồ điều trị trong nghiên cứu?


Fosfomycin concentrations in epithelial lining fluid in weaning piglets
Fosfomycin concentrations in epithelial
Adobe Acrobat Document 174.3 KB

Câu hỏi thu hoạch:

Điều gì chứng minh fosfomycin tập trung ở phổi đủ khả năng điều trị nhiễm trùng đường hô hấp?


Pharmacokinetics of tulathromycin
pharmacokinetics of tulathromycin.pdf
Adobe Acrobat Document 356.3 KB

Câu hỏi thu hoạch:

Tại sao Cmax đường uống =0,2mcg/ml và các tác giả kết luận có thể sử dụng tulathromycin bằng đường uống?


Comparative pharmacokinetics of intravenous fentanyl and buprenorphine in healthy greyhound dogs
Comparative pharmacokinetics of intraven
Adobe Acrobat Document 156.6 KB

Câu hỏi thu hoạch:

Kết quả 3 thông số cơ bản về phân bố, chuyển hóa và bài thải của 2 loại thuốc giảm đau này (fentanyl, 10mcg/kg, IV và burenorphin, 20mcg/kg, IV) khác nhau như thế nào trên chó?


Effects of dietary sodium butyrate on hepatic biotransformation and pharmacokinetics of erythromycin in chickens
Effects of dietary sodium butyrate on he
Adobe Acrobat Document 347.6 KB

Câu hỏi thu hoạch:

Làm thế nào để chứng minh là việc bổ sung butyrate có ảnh hưởng đến chuyển hóa erythromycin qua gan hay không?


Pharmacokinetics and ex-vivo pharmacodynamics of cefquinome against Klebsiella pneumonia in healthy dogs
Pharmacokinetics and.pdf
Adobe Acrobat Document 316.9 KB

Câu hỏi thu hoạch:

Muốn xác định MIC, MBC thì cần có những dụng cụ vật liệu gì? Ý nghĩa của thông số này trong đánh giá hiệu quả kháng sinh?


 

Pharmacokinetics of meloxicam in mature swine after intravenous and oral administration
Pairis-Garcia_et_al-2015-Journal_of_Vete
Adobe Acrobat Document 286.2 KB

Câu hỏi thu hoạch:

 

YÊU CẦU BÀI BÁO CÁO

n  Đọc, hiểu (ở nhà) và trình bày bài báo (trước lớp)

n  Mục tiêu: làm sáng tỏ cho khán giả hiểu

n  Tại sao người ta thực hiện nghiên cứu đó?

n  Giả thuyết của nghiên cứu là gì?

n  Họ thực hiện như thế nào?

n  Kết quả đạt được ra sao?

n  Thông điệp cuối cùng (kết luận) có ý nghĩa gì?

KHÔNG DỊCH VÀ ĐỌC


drug_distribution04.swf
swf File 318.2 KB
drug_distribution05.swf
swf File 288.3 KB
drug_distribution06.swf
swf File 243.2 KB
drug_distribution07.swf
swf File 181.5 KB
kd5_content1.swf
swf File 94.0 KB
kd5_content2.swf
swf File 76.2 KB
kd5_content3.swf
swf File 117.3 KB
ld1_content1.swf
swf File 84.5 KB
ld1_content2.swf
swf File 146.0 KB
vd01.swf
swf File 594.9 KB
vd02.swf
swf File 689.5 KB