Liên hệ

QUẢN LÍ TRANG WEB

 

Võ Thị Trà An

PGS.TS, BSTY, Giảng viên cao cấp

Trưởng Bộ Môn Khoa học Sinh học Thú Y 

 

 

Phòng 252. Khu Phượng Vĩ

Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

TP. Hồ Chí Minh, Việt nam

 

Tel: 08-37245192

email: an.vothitra@hcmuaf.edu.vn

traan2001@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thành lập tháng 10 năm 2007